Home - MBA for students - VŠE v Praze

Mezinárodní prostředí

Studium je organizováno ve spolupráci s jednou z předních švýcarských univerzit ZHAW Zurich, kde také část výuky probíhá. Studenti mají během studia MBA možnost poznat přední pedagogy této univerzity a být s nimi v kontaktu.

Propojení s praxí

Na výuce se podílí firemní partneři z různorodých odvětví. Tito odborníci předávají studentům své know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v oboru. Studenti MBA tak mohou okamžitě propojovat teorii s praxí.

Networking

Staňte se součástí skupiny lidí stejně motivovaných, stejně ambiciózních, stejně zaměřených a stejně proaktivních, kteří na sobě chtějí dále pracovat, rozvíjet se a získat znalosti a zkušenosti nad rámec vysokoškolského studia.

Malá investice, velký zisk

MBA pro studenty přináší vzdělání poskytované kvalitními pedagogy pod záštitou prestižní fakulty. Získáte mezinárodně uznávaný titul MBA, zvýšení vaší hodnoty na trhu práce a kontakty. Investice 90 000 Kč za to rozhodně stojí.


O studiu MBA

  • Studium MBA pro studenty (Master of Business Administration) je připraveno ve spolupráci Fakulty podnikohospodářské VŠE a ZHAW Zurich/Švýcarsko. Je určeno studentům navazujícího magisterského stupně, kteří chtějí své studium dále rozvinout a rozšířit své vzdělání.
  • Studium MBA poskytuje propojení teorie s praxí, součástí studia jsou exkurze, přednášky špičkových odborníků z praxe. Titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce a znamená také vyšší hodnotu pro firmy, ve kterých se absolventi rozhodnou v budoucnu působit.
  • Fakulta podnikohospodářská získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. V regionu střední a východní Evropy se stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci získala.


EQUIS_logo
FIBBA
FPH_logo_modre_transparent
ZHAW_logo