Ceník - MBA for students - VŠE v Praze

Ceník

Školné
90.000 Kč a je splatné před nástupem do studia (individuálně lze domluvit možnost dvou splátek)
Cena zahrnuje
kompletní školné po dobu standardní doby studia, která činí 20 měsíců
Sleva
Sleva pro studenty programu Honors Academia