Lektoři - MBA for students - VŠE v Praze

Naši lektoři

Lektorský tým je sestaven z odborníků, kteří mají mnohaleté lektorské i praktické zkušenosti. Každý modul je tak vyučován profesionály ve svém oboru, kteří jsou silnou stránkou programu MBA pro studenty.

Brian Rüeger


je vedoucí Institutu Marketingu na ZHAW School of Management and Law. Vyučuje a zabývá se oblastmi jako jsou: Design služeb, Management vztahu se zákazníky, B2B strategie a marketing, Channel management, Rozvoj organizací a podnikání, Rozvoj a internacionalizace, Fúze a akvizice, Hightech Marketing či Management inovací.

Ing. David Říha, Ph.D., MBA


David je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností.

JUDr. David Šmíd, Ph.D.


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. Na téže fakultě vystudoval v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy a získal titul Ph.D. V praxi působil ve zdravotní a komerční pojišťovně, jako právník společnosti, advokátní koncipient, v současné době působí v advokátní kanceláři jako advokát. Je autorem publikace Nový občanský zákoník pro širokou veřejnost – s výkladem vybraných ustanovení, která vyšla v roce 2014. Několika článků v recenzovaných sbornících a několika desítek článků zabývajících se aktuálními právními tématy.

Eva Jarošová


Frithjof Müller


je přednášející/docent na ZHAW School of Management and Law a vyučuje a zabývá se oblastmi jako jsou: Řízení lidského kapitálu, Leadership & Etické podnikání, Evidence-Based Management, Management zdravotnické péče, Kultura organizací a analýza lidí.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.


Vedoucí Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské, prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze pro mezinárodní vztahy. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Strávil 5 měsíců na University of Aarhus (Dánsko) a 4 měsíce na University of Denver (USA) a je hostujícím profesorem na Bocconi University. Je také autorem či spoluautorem více než 110 publikací, z toho 5 článků v časopisech s impakt faktorem.

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA


Dlouhodobě působila na vysokých manažerských pozicích v bankovním sektoru. Má více než 15 leté manažerské zkušenosti v ČSOB. Tento útvar provedla úspěšnou transformací na klientsky orientovaný útvar podporující naplnění strategie banky a požadavků klientů. Kateřina má mnohaleté zkušenosti z oblasti vyhledávání talentů na manařerské a expertní pozice. Aktivně se věnuje koučování.

Lars Klett


Lars Klett je zakládající partner UEPA advokáti s.r.o. Je členem české, německé a slovenské advokátní komory, od roku 2000 působí jako advokát v České republice a od založení UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě také na Slovensku. Mnoho let působil v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze, mezi jinými v CMS Cameron McKenna a Taylor Wessing (dříve e|n|w|c). Lars Klett se zaměřuje nejen na oblast transakcí, např. v projektech M&A a v nemovitostních projektech, ale poskytuje také poradenství mezinárodním společnostem v každodenních obchodních záležitostech. Disponuje bohatými zkušenostmi zvláště v oblasti hotelových transakcí, kde jako vedoucí advokát radil jak prodávajícím, tak kupujícím. Jedním z jeho nedávných projektů byl prodej hotelu „Dorint Don Giovanni“ v Praze s kapacitou 400 lůžek investičnímu fondu. Další těžiště činnosti Larse Kletta spočívá v právním poradenství pro české a slovenské investory v rámci jejich projektů v německy hovořících zemích. Mezi jeho klienty patří dodavatelé automobilového průmyslu, výrobci elektronických součástek, IT firmy, poskytovatelé služeb a finanční instituce. Vedle své advokátní činnosti přednáší Lars Klett na Vysoké škole ekonomické v Praze.

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.


Vystudoval psychologii na FF UK a management na FPH VŠE. Od roku 2001 působí na VŠE. Je docentem na Katedře podnikání, kde se specializuje na rozvoj inovativního chování, týmových a podnikatelských dovedností. Je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. V minulosti vedl Rozvojové a poradenské centrum VŠE, jehož posláním je zvyšovat uplatnitelnost studentů a absolventů na trhu práce.

Mathias Schüz


je professorem v oboru Odpovědný Leadership při Center for Human Capital Management na ZHAW School of Management and Law. Vyučuje a zabývá se oblastmi jako: Odpovědný Leadership, Aplikované etické podnikání, Strategický management, Odpovědnost firem a korporátní kultura, Risiko and Value Management, Exekutivní vzdělávání či Corporate Universities.

Doc. Ing. Miroslav Špaček, MBA, Ph.D.


Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, finanční řízení a rozhodování, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Od roku 2010 působí jako akademický pracovník na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě podnikohospodářské a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Je autorem či spoluautorem 5 monografií a odborných publikací, 16 patentů a více než 50 odborných a vědeckých článků zaměřených na investiční rozhodování, inovace, podnikovou ekonomiku, krizový a strategický management.

Nico Ebert, Dr. oec. HSG


přednáší v Institutu of Business Information Systems na Univerzitě ZHAW Management and Law. Po dokončení studií oboru Informační systémy získal doktorát na Universitě St. Gallen a Tsinghua Universitě v oboru Industrialized Information Management. Pracoval pro společnost McKinsey & Company a založil v Zurichu vzdělávací agenturu Learning Culture. Od roku 2016, vyučuje a zabývá se Business analýzou, Process Management a Data Privacy.

Ing. Petr Kolář, Ph.D.


Profesně začínal v dánském rejdařství Maersk Line, dále se manažersky rozvíjel v oblasti business developmentu v rámci segmentu malých a středních firem. V současné době působí na katedře logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci teorie a projektové praxe se poradensky, školitelsky, výzkumně a pedagogicky zabývá problematikou multimodální přepravy s důrazem na kontejnerovou přepravu. Je spoluautorem několika monografií a řady odborných článků uveřejněných v České republice i zahraničí. Je členem International Association of Maritime Economists a zástupcem VŠE v mezinárodní odborné platformě CEMS Logistics. Prostřednictvím katedry logistiky je také členem Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace.

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.


Vystudoval VŠE v Praze a psychologii na FF UK, získal doktorát z managementu na VŠE. V současně době vede katedru managementu na VŠE a přednáší na FF UK, založil a pracuje v rozvojovém a terapeutickém centru Po poli, v rámci firmy Prothea Advisory se věnuje poradenské činnosti v oblasti HR a managementu. Jeho vášní jsou rozvojové programy pro HR profesionály, inspirativní workshopy pro management a skupinová facilitace. V rámci koučování pracuje se seniorními HR profesionály a top managementem, specializuje se zejména na oblast osobní a firemní transformace.

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.


Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na Psychologii práce a organizace, následně pak obor Management v rámci postgraduálního studia na FPH VŠE. V současnosti působí jako pedagog na Katedře manažerské psychologie a sociologie VŠE. Věnuje se oblasti vzdělávání, psychologickému, kariérnímu a personálnímu poradenství, diagnostice, a to nejen směrem ke studentům VŠE, ale i pracovníkům mimo akademickou půdu.

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.


Dlouhodobě se věnuje teoretické a aplikované makroekonomii. Je autorem celorepublikově používané učebnice základního kurzu Makroekonomie a je spoluautorem celorepublikově používané učebnice středně pokročilého kurzu Makroekonomie. Svou odbornou působnost zaměřuje zejména na problematiku trhu práce. Publikační činnost v této oblasti se týká zejména ekonomické aktivity cizích státních příslušníků na českém trhu práce, vývoje nezaměstnanosti a minimální mzdy.