Lektoři - MBA for students - VŠE v Praze

Naši lektoři

Lektorský tým je sestaven z odborníků, kteří mají mnohaleté lektorské i praktické zkušenosti. Každý modul je tak vyučován profesionály ve svém oboru, kteří jsou silnou stránkou programu MBA pro studenty.

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.


Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na Psychologii práce a organizace, následně pak obor Management v rámci postgraduálního studia na FPH VŠE. V současnosti působí jako pedagog na Katedře manažerské psychologie a sociologie VŠE. Věnuje se oblasti vzdělávání, psychologickému, kariérnímu a personálnímu poradenství, diagnostice, a to nejen směrem ke studentům VŠE, ale i pracovníkům mimo akademickou půdu.

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.


Dlouhodobě se věnuje teoretické a aplikované makroekonomii. Je autorem celorepublikově používané učebnice základního kurzu Makroekonomie a je spoluautorem celorepublikově používané učebnice středně pokročilého kurzu Makroekonomie. Svou odbornou působnost zaměřuje zejména na problematiku trhu práce. Publikační činnost v této oblasti se týká zejména ekonomické aktivity cizích státních příslušníků na českém trhu práce, vývoje nezaměstnanosti a minimální mzdy.

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.


Vystudoval psychologii na FF UK a management na FPH VŠE. Od roku 2001 působí na VŠE. Je docentem na Katedře podnikání, kde se specializuje na rozvoj inovativního chování, týmových a podnikatelských dovedností. Je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium na Fakultě podnikohospodářské. V minulosti vedl Rozvojové a poradenské centrum VŠE, jehož posláním je zvyšovat uplatnitelnost studentů a absolventů na trhu práce.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.


Vedoucí Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské, prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze pro mezinárodní vztahy. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Strávil 5 měsíců na University of Aarhus (Dánsko) a 4 měsíce na University of Denver (USA) a je hostujícím profesorem na Bocconi University. Je také autorem či spoluautorem více než 110 publikací, z toho 5 článků v časopisech s impakt faktorem.

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.


Vystudoval VŠE v Praze a psychologii na FF UK, získal doktorát z managementu na VŠE. V současně době vede katedru managementu na VŠE a přednáší na FF UK, založil a pracuje v rozvojovém a terapeutickém centru Po poli, v rámci firmy Prothea Advisory se věnuje poradenské činnosti v oblasti HR a managementu. Jeho vášní jsou rozvojové programy pro HR profesionály, inspirativní workshopy pro management a skupinová facilitace. V rámci koučování pracuje se seniorními HR profesionály a top managementem, specializuje se zejména na oblast osobní a firemní transformace.

Ing. David Říha, Ph.D., MBA


David je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností.

JUDr. David Šmíd, Ph.D.


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. Na téže fakultě vystudoval v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy a získal titul Ph.D. V praxi působil ve zdravotní a komerční pojišťovně, jako právník společnosti, advokátní koncipient, v současné době působí v advokátní kanceláři jako advokát. Je autorem publikace Nový občanský zákoník pro širokou veřejnost – s výkladem vybraných ustanovení, která vyšla v roce 2014. Několika článků v recenzovaných sbornících a několika desítek článků zabývajících se aktuálními právními tématy.

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA


Dlouhodobě působila na vysokých manažerských pozicích v bankovním sektoru. Má více než 15 leté manažerské zkušenosti v ČSOB. Tento útvar provedla úspěšnou transformací na klientsky orientovaný útvar podporující naplnění strategie banky a požadavků klientů. Kateřina má mnohaleté zkušenosti z oblasti vyhledávání talentů na manařerské a expertní pozice. Aktivně se věnuje koučování.

Ing. Petr Kolář, Ph.D.


Profesně začínal v dánském rejdařství Maersk Line, dále se manažersky rozvíjel v oblasti business developmentu v rámci segmentu malých a středních firem. V současné době působí na katedře logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci teorie a projektové praxe se poradensky, školitelsky, výzkumně a pedagogicky zabývá problematikou multimodální přepravy s důrazem na kontejnerovou přepravu. Je spoluautorem několika monografií a řady odborných článků uveřejněných v České republice i zahraničí. Je členem International Association of Maritime Economists a zástupcem VŠE v mezinárodní odborné platformě CEMS Logistics. Prostřednictvím katedry logistiky je také členem Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace.

Lars Klett


Lars Klett je zakládající partner UEPA advokáti s.r.o. Je členem české, německé a slovenské advokátní komory, od roku 2000 působí jako advokát v České republice a od založení UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě také na Slovensku. Mnoho let působil v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze, mezi jinými v CMS Cameron McKenna a Taylor Wessing (dříve e|n|w|c). Lars Klett se zaměřuje nejen na oblast transakcí, např. v projektech M&A a v nemovitostních projektech, ale poskytuje také poradenství mezinárodním společnostem v každodenních obchodních záležitostech. Disponuje bohatými zkušenostmi zvláště v oblasti hotelových transakcí, kde jako vedoucí advokát radil jak prodávajícím, tak kupujícím. Jedním z jeho nedávných projektů byl prodej hotelu „Dorint Don Giovanni“ v Praze s kapacitou 400 lůžek investičnímu fondu. Další těžiště činnosti Larse Kletta spočívá v právním poradenství pro české a slovenské investory v rámci jejich projektů v německy hovořících zemích. Mezi jeho klienty patří dodavatelé automobilového průmyslu, výrobci elektronických součástek, IT firmy, poskytovatelé služeb a finanční instituce. Vedle své advokátní činnosti přednáší Lars Klett na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Nico Ebert, Dr. oec. HSG


Mathias Schüz


Frithjof Müller


Brian Rüeger