Přihlášení - MBA for students - VŠE v Praze

Přihlášení

Do studia MBA pro studenty se mohou přihlásit studenti magisterského stupně studia, a to již od prvního ročníku studia. Dalším požadavkem na uchazeče je pak velmi dobrá znalost angličtiny (B2-C1), 12 měsíců praxe v české či zahraniční firmě, který odpovídá přepočtem rozsahu 0,25 úvazku (lze započítat i absolvování předmětu “Praxe”). Přihlášky se podávají buď osobně nebo elektronicky e-mailem paní Kláře Vackové, administrátorce programu (klara.vackova@vse.cz, Rajská budova VŠE, místnost číslo RB440).

1

Termín pro podání přihlášky

Do 31.1. 2019
2

Rozhodnutí o (ne)přijetí

10. 2. 2019
3

Zahájení výuky

21.2. 2019

Dokumenty, které zájemce o studium programu MBA odevzdává, jsou následující

  • vyplněná přihláška do programu MBA – Přihláška ke stažení
  • životopis
  • motivační dopis
  • potvrzení o znalosti anglického jazyka (certifikát, potvrzení o absolvování kurzu určité úrovně, vysvědčení či známka v indexu)
  • potvrzení o absolvování praxe v rozsahu minimálně dvanácti měsíců odpovídající úvazku 0,25 – Formulář o potvrzení praxe
  • potvrzení o zaplacení správního poplatku 600 Kč převodem na bankovní účet 1828782/0800, variabilní symbol 300068 (přihláška je platná až po zaplacení tohoto poplatku)

Dokumenty k přihlášení